דיאון Dionne

……...

Dione

 זמיה Zamia Furfuracea

.  רגישות קלה לקור, אינו מתאים לאזורים הקרים של הארץ. זקוק לאדמה מנוקזת היטב.

IMG_0107 IMG_0102 IMG_0103

 ציקס טורסיי Cycad Thoursii

מתאים לחצי צל ולצל מלא, אך יכול להתאקלם גם לשמש מליאה. רגישות בינונית לקור, אינו מומלץ לאזורים הקרים בארץ.

טורסיי2toursii

ציקס רבולוטה Cycad Revoluta

מתאים לשמש מליאה ולחצי צל ועמיד מאד לקור, לרוחות ולחום. מתאים לכל אזורי הארץ.